12th Mar2010

Com gravar DVD9 en ImgBurn

by ruta66
En aquest tutorial aprendrem a gravar fitxers
de DVD Video (IFO/BUP/VOB) en un disc de doble capa. (Si ja ho heu fet un parell de vegades observareu que trigareu tan sols 10
segons!) Depenent del disc que compreu i també de la
grabadora, les velocitats de gravació i la qualitat poden variar. Hauriem de gravar el disc a una velocitat de 2.4x. És millor gravar lentament
ja que farà la feina més acuradament per no tenir problemes amb salts
inesperats.


===========================================================================

Es necesita dir al ImgBurn que es vol gravar un disc i no pas una imatge de
fitxers.

Es pot fer això clicant el botó ‘Output’ en el menú  i es tria l’opció de ‘Device’, com es mostra
a la imatge.

Quan s’hagi fet això, la pantalla tindrà un estil com en el de la imatge:Important: Quan es guarda fitxers de DVD Video en
el disc dur, seguiu el mètode de ‘ provat’ –ho fa tot més simple per després!

1. Decideix en una unitat /carpeta on voleu
guardar totes les vostres pel·lícules –com a ‘DVD_ROOT’ per exemple.

2. Crea una carpeta dintre de ‘DVD_ROOT’ i
poseu-li un nom adequat pel seu contingut – podeu posar-li ‘PELICULA_PROPIA_ROOT’.

3. Crea una carpeta a dins de ‘ PELICULA_PROPIA__ROOT’
i anomena-la ‘VIDEO_TS’.

4. Guarda els fitxers de DVD Video
(IFO/BUP/VOB) dins la carpeta de ‘VIDEO_TS’.

Important: En alguns
reproductors de DVD antics no reprodueixen els discos a no ser que hi hagi una
carpeta amb el nom de AUDIO_TS apart de la de VIDEO_TS. La majoria de discos
són DVD de Video però també n’hi ha de DVD d’Àudio, encara que no se’n vegin
gaires.

Exemple: ‘Z:\VACANCES_DESTIU_2009\VIDEO_TS’

Cal dir-li al ImgBurn on hi ha els fitxers de DVD Video (IFO/BUP/VOB) que es
vol gravar.

Assumint que els fitxers ja són a la seva carpeta (vegeu la secció de ‘Important’
de sobre!), s’ha s’afegir a la caixa de ‘Source’.

Per fer-ho, cliqueu al botó  ‘Browse for
folder…’ com es mostra a la imatge.


Apareixerà una finestra de diàleg estàndard de Windows de ‘Browse For Folder’.

Seleccioneu la carpeta amb els fitxers i premeu el botó ‘OK’.

Veureu que el camí d’accés apareix en la caixa de ‘Source’.


Ara podreu veure ràpidament si el ImgBurn està configurat correctament per
gravar un disc de DVD Video. (això no és important!)

Selecciona la pestanya de ‘Options’ com es veu a la imatge i vegeu si les configuracions
són més o menys semblants a la de la imatge.

Important: Podeu clicar ‘Reset Settings’ si
voleu tornar a les opcions per defecte  
les opcions per defecte del ImgBurn són perfectes per gravar discs de DVD Video!


Després d’això,inseriu el nou disc de doble capa a la unitat gravadora (a no
ser que jal i teniu) i cliqueu a la pestanya ‘Device’.

Ajusteu la velocitat de gravació. (La de2.4x és recomana!)

Important: Hauríeu de saltar aquest pas si heu
configurat el ImgBurn amb la característica de ‘Automatic Write Speed’, depenent
del tipus de mitjà hauríeu de veure la guia
aquí.


Ara ja està preparat per gravar

Cliqueu al botó gran de ‘Write’ com es mostra a la imatge.


Ara veurem el motiu de l’últim apartat de ‘Important’  sobre que era bona idea posar els fitxers de
DVD Video en una carpeta amb un nom apropiat!

Encara que podria haver
especificat una etiqueta de volum per al disc en la pestanya de
‘Labels’,
és millor / fàcil / ràpid / de fer-ho de l’altre manera! (El ‘volume label’ és
el que veieu en el ‘Meu Ordinador’ / ‘Navegador’ quan el disc és inserit a la
unitat – p.ex. el seu nom)

El programa genera un nom basat en lo següent (i en aquest ordre):

1. El nom del disc és agafat de la taula ‘
DVD-TEXT’ en els fitxers IFO.
2. El nom de la carpeta on hi ha els fitxers. (que s’està utilitzant aquí)
3. La marca de volum on els fitxers están guardats.

De totes maneres, es pot canviar el nom en aquest punt manualment.

Important: Només la marca del  ‘millor’ sistema de fitxers serà suportat pel
reproductor si és sempre visible /usat.Per tant el UDF té precedència sobre el
Joliet i el Joliet té precedència sobre el ISO9660.

Cliqueu  ‘Yes’ quan estigueu preparats
per continuar.


Ara que ja teniu el nom del disc, teniu una altra opció a configurar – la
posición en el canvi o salt de capa.

La transició entre capes normalment causa una ‘pausa’ en la reproducció durant
un segon mentre el láser de la unitat es mou on necesita ser continuat i es
centra a on cal anar per continuar llegint el disc.

El que heu de fer en aquesta pantalla és (a partir de les opcions disponibles) trobar un bon moment
(Cel·la) dintre la pel·lícula per a que la transició hi tingui lloc.

L’objecte (Cel·la) que heu de seleccionar será la primera cosa que es veurà amb
la 2ª capa que s’hauria de veure DESPRÉS d’una pausa momentània.

On sigui possible, tu pots evitar la pausa enmig d’una escena de moviments
ràpids i posar-la en una momento que no hi hagi tan moviment aconseguint així
que la pausa no sigui tan brusca.

Les estrelles pintades et donen una idea dels millors llocs (tècnicament
parlant) per la posición del canvi de capa, però cal recordar que només tu saps
on anirà millor la pausa en la teva pel·lícula.

Hi ha l’avantatge, que el ImgBurn té la magnífica característica de poder veure
una previsualització del que hi ha a cada cel·la!

Si voleu, poder anar triant cada cel·la i prement el botó de ‘Preview Selected
Cell’ veureu que hi ha a cada punt de la pel·lícula.


Si decidiu veure alguna d’elles podeu fer-ho sense afectar la pel·lícula!

Dintre la finestra de previsualització, la Cell 1 es reproduirà ABANS del canvi
de capa, la Cell 2 es reproduirà DESPRÉS d’aquesta. Podeu clicar els botons < i > per anar passant la
pel·lícula fotograma a fotograma. Alternativament, teniu un lliscador per
moure’s més ràpid però menys acurat!

Recordeu tancar la finestra de previsualització quan hagueu acabat abans de
continuar – ImgBurn no us deixarà continuar si no ho feu.


Quan tu fas una decisió, cliqueu el botó ‘OK’ per guardar canvis.


Veureu una pantalla de sumari com es veu a la imatge. Aquí has de declarar els
últims canvis abans de gravar!

Voleu continuar?

Bé, doncs cliqueu el botó ‘OK’.


Viiiscaa! El disc està gravant!És hora d’aixecar-se la cadira i fer alguna cosa fins que acabi.

D’acord que també et pots quedar i veure el ‘Time Remaining’, i llestos.


Quan acabi, cliqueu ‘OK’, prova de veure si funciona i surt a fora dient als
teus amics que ja saps gravar en discos de doble capa amb ImgBurn.


Fi!


 


 

Off
12th Mar2010

Com treure avís de deshabilitació de contingut de macros i com fer perquè s’obri un formulari, informe o taula en obrir la base de dades en Microsoft Access 2007

by ruta66

La gent que té el paquet de Office 2007 amb Access, potser s’ha trobat que cada vegada que obre el programa amb la base dades, sempre hi ha un avís un pèl pesat que avisa que deshabilita el contingut de macros i codi del document, i que fins que l’usuari no l’habilita no s’executaran les funcions i macros incrustades. Aquí us escric com treure l’avís però haureu de saber que si hi ha algun codi maliciós o rebel haureu de vigilar.

El que heu de fer és anar al botó de l’Office.

Boto d'Office

Al panell trieu el botó d’"Opcions d’Access".

 

Després a la finestra aneu a la secció de "Centro de Confianza" i a dins premeu el botó de "Configuración del Centro de confianza…".

 

En la nova finestra aneu a la secció de "Configuración de macros" i marqueu la opció "Habilitar todas la macros…", no es recomana però d’ara en endavant vigilarem més què obrim.

Si voleu que en Access s’obri un formulari automàticament quan obriu el document de la base de dades, heu d’anar al botó d’Office, després a Opcions d’Access, a la finestra aneu a la secció de "Base de datos actual" i allà podreu configurar les opcions del document d’Access com pot ser el formulari, taula o informe que s’obri quan engegueu la base de dades.

css.php